• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Aktualności

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych

Następna z prezentacji, na tę chwilę kierunku KOSZYKARZ-PLECIONKARZ.

Dzień pierwszy. Drzwi otwieramy, wszystkich chętnych zapraszamy! Nasza szkoła, to spektrum możliwości. Przestrzeń dla rozwoju, planowania przyszłej ścieżki zawodowej, miejsce gdzie można podnieść kwalifikacje, zdobyć zupełnie nowe. Możesz zrobić coś dla siebie i dla innych. UCHYLAMY DRZWI PRACOWNI KRAWIECKIEJ.

Rozpoczynamy wirtualny spacer po Dolnośląskim Zespole Szkół w Jaworze.

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Noweliacja rozporządzenia MEN.

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik, w którym znajdują się najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać słuchacze, zachęcamy do przeczytania.

Dolnośląski Kurator Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.

Zmniejszając skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzone zostały zasady kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, informujemy, że zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych, zostaje przedłużone. Od dnia 12.03.2020 roku do dnia 10.04.2020 r. z opcją przedłużenia nauka będzie prowadzona na odległość. W związku z zaistniałą sytuacją  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania a także klasyfikowacji uczniów.

W związku z epidemią koronawirusa na wniosek Dolnosląskiego Kuratora Oświaty, obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoly osobom nie będącym ich pracownikami.