• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dzs.jawor.dolnyslask.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-11-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03.18

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści

 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR);
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.);
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistyczne;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 2020-09- 30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Sasiela. Można skontaktować się z nią mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 768703114

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze
Adres: ul.kard. St. Wyszyńskiego 1
59-400 Jawor
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 768703114

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze mieszcząca się przy ulicy kar. St Wyszyńskiego. Budynek posiada trzy wejścia żadne z wejść nie umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Wejście alternatywne do szkoły dostępne jest od strony ul. Kolejowej – Wejście boczne. Istnieje możliwość wejścia do budynku z poziomu parkingu bezpośrednio na teren przyszkolny.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach utrudniające przemieszczanie się osób niepełnosprawnych , dlatego osoby niepełnosprawne będą korzystać z pomieszczeń na parterze.
Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze .

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Przy wejściu znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem ( tabliczka na ogrodzeniu z informacją o usytuowaniu sekretariatu szkoły na parterze).

Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowej.

Żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W razie potrzeby kontakt z nauczycielem języka migowego, wszystkie informacje przygotowywane w formie pisemnej.

W siedzibie DZS w Jaworze nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Zapewniamy alternatywne sposoby komunikowania z wykorzystaniem pomocy pracownika wyznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych. Przed wizytą w szkole prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny do sekretariatu szkoły w celu rezerwacji wizyty i omówienia wybranej formy komunikacji (najlepiej z 7 dniowym wyprzedzeniem, w sprawach pilnych możliwe jest skrócenie czasu): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 76 8703114

W szkole funkcjonują procedury ewakuacji i przeszkolono pracowników.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny dnia 10.12.2020 r.