• Logo BIP
 • Logo BIP
 • Logo Dolny Śląsk

Mówią o nas - Jaworski "Medyk"

Szkolnictwo medyczne na trwałe wpisało się w historię miasta Jawora. Po drugiej wojnie światowej nieliczna, ale bardzo aktywna grupa lekarzy i pielęgniarek tworzy w 1951r. pierwszy na Dolnym Śląsku Ośrodek Szkolenia Młodszych Pielęgniarek. Wraz z rozwojem miasta i regionu rośnie zapotrzebowanie na średni personel medyczny. W związku z tym szkolnictwo medyczne przeżywa swój rozkwit. Powstają kolejne szkoły medyczne przygotowujące młodzież na różnym szczeblu do pracy z chorymi. Najbardziej w pamięci mieszkańców utrwaliło się Liceum Medyczne powołane do życia w 1963r. W latach 80 tych szkoła należy do najlepszych w województwie wrocławskim. O absolwentki tej szkoły zabiegały szpitale w całym województwie. W prasie ukazywały się podziękowania dla uczennic odbywających praktykę w szpitalach. Ceniono absolwentki, kadrę pedagogiczną i medyczną współpracującą ze szkołą.

W roku 1981 nadano szkole imię Tytusa Chałubińskiego i wręczono sztandar. Podjęte wówczas działania zgodne z mottem „Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia„ owocują do dnia dzisiejszego. Młodzież, dorośli stale podejmują wyzwania, które na różnych płaszczyznach życia zawodowego i społecznego przynoszą chlubę szkole i placówkom, w których odbywają zajęcia praktyczne.

W 2010 r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół w Jaworze.

Istniejemy na rynku edukacyjnym dziesiątki lat. Zawsze byliśmy szkołą medyczną, czy to pod nazwą Liceum Medycznego, czy Medycznego Studium Zawodowego, czy wreszcie jako Zespół Szkół. Przez Miasto i region jesteśmy postrzegani jako „Medyk” z kadrą pedagogiczną i słuchaczami, dla których zdrowie i życie pacjentów, podopiecznych jest najwyższym i najważniejszym celem. Priorytetem dla nas jest wyposażenie absolwenta w wiedzę dostosowaną do wymagań rynku i oczekiwań pracodawców oraz umożliwienie zdobywania nowych kwalifikacji koniecznych do wykonywania danego zawodu.

Uchwałą nr VI/107/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. z dniem 1 września 2019 roku zmieniła się nazwa Zespołu Szkół w Jaworze na Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze. 

 

Kalendarium szkoły:

 • 1951 r. - Zostaje utworzony pierwszy na Dolnym Śląsku Ośrodek Szkolenia Młodszych Pielęgniarek
 • 1956 r. - Powstanie Ośrodka Szkolenia Asystentek Pielęgniarskich
 • 1961 r. - Ośrodek zostaje przemianowany na dwuletnią Zasadniczą Szkołę Medyczną Asystentek PCK
 • 1963 r. - Powstanie pięcioletniego Liceum Pielęgniarstwa
 • 1966 r. - Powstanie Liceum Medycznego
 • 1974 r. - Zostaje otwarte Medyczne Studium Zawodowe— wydział pielęgniarski
 • 1982 r. - Powstanie nowego kierunku kształcenia- Opiekunka Dziecięca
 • 1985 r. - Uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia - Tytusa Chałubińskiego
 • 1993 r. - Powstanie Zespołu Szkół Medycznych
 • 2002 r. - Przekształcenie nazwy w Medyczne Studium Zawodowe, w skład którego weszły: Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe
 • 2005 r. - Przekształcenie szkoły w publiczną ponadgimnazjalno-policealną szkołę o nazwie Szkoła Policealna Służb Społecznych
 • 2010 r. - Szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół w Jaworze w skład zespołu wchodzą: Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych, Szkoła Policealna Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Opiekunów Medycznych dla Dorosłych.
 • 2019 r. - Zmienia się nazwa szkoły na Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze