• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Opiekunka środowiskowa świadczy usługi opiekuńcze u osób, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych takich jak gotowanie, sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych. Wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Do zadań opieki środowiskowej należy:

 • organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą;
 • pomaganieosobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, załatwiania spraw urzędowych, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Cykl kształcenia:

Kształcenie w zawodzie opiekunki środowiskowej  realizowane jest w systemie rocznym dziennym lub zaocznym. Podbudowę programową stanowi ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej. W czasie kształcenia, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów: 

 • Podstawy psychologii
 • Wybrane zagadnienia z socjologii
 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Trening umiejętności społecznych

Możliwość zatrudnienia: indywidualna opieka w domu pacjenta, gminne ośrodki pomocy społecznej.