• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Florysta to osoba, która w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych stosując środki techniczne oraz pomocnicze. W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów. W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego, nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych. Podstawę do tworzenia stanowi wiedza z zakresu teorii barw oraz kompozycji plastycznej, a w pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła. Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy. Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.

W życiu współczesnego człowieka coraz większe znaczenie odgrywają dekoracje roślinne. Podnoszą estetykę otoczenia, stwarzają korzystne warunki do pracy i wypoczynku, a dla mieszkańców miast stanowią element zastępujący kontakt z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa jak wskazują dane statystyczne wzrasta wielkość zakupów kwiatów ciętych i doniczkowych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • projektowania dekoracji roślinnych
 • wykonywania dekoracji roślinnych
 • aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni

Cykl kształcenia:

Nauka trwa: 1 rok - 2 semestry

Miejsce: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk, florysta.

Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym i  zaocznym 

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne
 • Kulturowe podstawy florystyki
 • Środki wyrazu twórczego
 • Język obcy we florystyce
 • Kompozycje florystyczne
 • Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki zawodowe

W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:

 • plecionkarstwo
 • ceramika
 • rysunek odręczny

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje/egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Florysta potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • kwiaciarniach
 • firmach florystycznych
 • firmach jednoosobowych