• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznejosobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną
Cykl kształcenia:
Miejsce: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk
Nauka trwa: 1 rok - 2 semestry
Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym i  zaocznym (weekendowym - piątek, sobota, niedziela co 2 tygodnie) 

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Podstawy działalności gospodarczej i ochrony zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Anatomia, fizjologia i patologia
 • Zdrowie publiczne
 • Język migowy
 • Język niemiecki zawodowy
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Technologia informacyjna
 • Pracownia zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

W trakcie nauki organizowane są dodatkowe certyfikowane kursy:

 • postępowanie ze stomią
 • masaż klasyczny
 • język niemiecki zawodowy
 • język migowy

po zdaniu egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Opiekun medyczny potwierdzony europejskim certyfikatem Europass

nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • szpitalach 
 • domu pacjenta przy indywidualnej opiece
 • ośrodkch domu pomocy społecznej
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej 
Opiekun medyczny i Opiekun osoby starszej to najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą, w naszej szkole organizujemy zagraniczne praktyki i staże zawodowe, oferty pracy dla najlepszych.