• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Opiekunka dziecięca to osoba, która posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi. Przygotowanie do pracy z dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju.

Cykl kształcenia:
Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca realizowane jest w systemie dwuletnim wieczorowym 3 dni w tygodniu, zaocznym. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół dających wykształcenie średnie. W czasie toku kształcenia, w systemie dziennym, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów: Podstawy przedsiębiorczości; Anatomia i fizjologia; Język niemiecki zawodowy; Język migowy; Podstawy psychologii, socjologii i etyki; Pielęgnowanie dziecka; Literatura dziecięca; Technologia informacyjna; Pracownia pielęgnacji dziecka; Wychowanie muzyczne; Wychowanie i edukowanie dziecka; Wychowanie techniczno-plastyczne; Zajęcia praktyczne; Praktyki zawodowe.
 
Dyplom opiekunki dziecięcej daje możliwość zatrudnienia w: 
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w środowisku domowym dziecka (profesjonalna opiekunka dziecięca),
 • w charakterze au-pair w krajach UE,
 • rodzinne domy dziecka, interwencyjne placówki opiekuńcze
 • sprawdź na : http://www.zus.pl/
Warunki przyjęcia - wymagane dokumenty:
 •  podanie, kwestionariusz dla słuchacza do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej
 •  3 zdjęcia (opisane na odwrocie)
 •  świadectwo ukończenia szkoły średniej
 •  zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
Miejsce nauki: Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze, Dolny Śląsk