• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Rok 2018

Projekt pt.: „Kształt” był propozycją wydarzeń skoncentrowanych wokół wybranych zawodów: koszykarstwa-plecionkarstwa, garncarstwa, bukieciarstwa oraz pracy z tkaniną. Ideą projektu było przedstawienie osobom zainteresowanym i chcącym uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciu procesu powstawania wytworu, przedmiotu, formy użytkowej w obecności rzemieślnika, mistrza, twórcy. Wskazanie na emocje jakie towarzyszą tego typu działaniom. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli spojrzeć na efekt pracy rzemieślniczej od strony użytkowej, na piękno chwili, relacji jaka zachodzi pomiędzy kreowaną pracą a tworzeniem przedmiotu użytkowego. Spotkania były także przestrzenią dla poszukiwania doskonałości mistrzów, świadomości popełnianych błędów, dostrzeżenia, że w każdym kształcie kryje się jego twórca, zamysł, że niezbędnym jest łączenie wiedzy o tworzeniu rzeczy z emocją, która wyzwala się w relacji z tworzywem. Czas, będący odzwierciedleniem idei projektu, w którym spotkali się rzemieślnicy i osoby zainteresowane służył również rozbudzaniu pasji, przybliżeniu wartości rzemiosła, zwróceniu uwagi na pobliski krajobraz, Dolnośląski pejzaż. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania, warsztaty z zaproszonymi twórcami, mistrzami, którzy odpowiedzieli na propozycje pokazania jak wielki potencjał kryje się w pracy rzemieślnika: Koszykarsko-plecionkarskie pt. „W przestrzeni„ z mistrzem w zawodzie Panem Rafałem Górczyńskim, Ceramiczne pt. „Poczuć świat gliny”, które poprowadziła Pani Małgorzata Węgrzyniak, Warsztaty „Moc bieli” przygotowany przez Panią Elżbietę Dorosz, warsztaty florystyczne pt.: „Poczuć piękno”, które poprowadziła Pani Małgorzata Lisowska. Ostatnim z działań było „Wydarzenie z krajobrazem w tle. Projekt przygotowany przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole działające przy Zespole Szkół w Jaworze został dofinansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.