• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk
W naszej szkole można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną.
  • Nie czekaj zbyt długo.
  • Rozmowa z osobą, która Cię zrozumie i przyniesie ulgę.
  • Zgłosić sie można poprzez wychowawcę lub sekretariat.
  • Spotkania odbywają się na terenie szkoły w uzgodnionych terminach.
  • Każdy ma zapewnioną dyskrecję.
Pamiętaj!
W ramach zespołu prowadzone jest doradztwo zawodowe.
Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania naszym słuchaczom w celu lepszego  zrozumienia samego siebie, stosunku do wykonywanej pracy,  środowiska, w którym pracują,  stosunku do  zmiany zawodu oraz wlaściwego wyboru zawodu.
 
Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Dordztwa Zawodowego