• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

OPIS PROJEKTU

Projekt: "Dobry start w rzemiośle" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nr projektu: RPDS.10.04.01-02-0031/20

Budżet: 1 765 598,40 złotych

Okres realizacji: 01.07.2021 do: 30.06.2023

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne