• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Wirtualny spacer trwa. Uchylając drzwi przedstawiamy kierunek OPIEKUN MEDYCZNY.

Kierunek Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Zawód, który wymaga szczególnego przygotowania, kwalifikacji i umiejętności. Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze posiada długoletnią historię szkoły medycznej, stąd standardy nauki są wysokie. Odpowiedzialnie kreując proces zdobywania wiedzy oraz umiejętności wykwalifikowani nauczyciele przygotowują słuchaczy do przyszłej pracy w szpitalach, domach pacjenta, ośrodkach, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, również zakładach opiekuńczo-leczniczych czy niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej. Szkoła posiada specjalistycznie przygotowaną Pracownię zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych, pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu. Nauka na kierunku Opiekun medyczny trwa dwa semestry. Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje, absolwent otrzymuje dyplom w zawodzie Opiekun medyczny potwierdzony europejskim certyfikatem Europass. Nasza szkołą jest placówką egzaminacyjną.

Więcej: http://zespolszkoljawor.pl/oferta/kierunki-opiekunczo-medyczne/opiekun-medyczny.html

opiekun medyczny mr