• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Drzwi naszej szkoły uchylamy na wirtualny spacer zapraszamy. Dziś prezentujemy kierunek kształcenia TECHNIK MASAŻYSTA.

Technik masażysta wykonuje masaż leczniczy, sportowy, kosmetyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Potrafi dobrać i przeprowadzić masaż stosując właściwe techniki i metody, posługując się specjalistycznym sprzętem, wspiera proces leczenia i rehabilitacji.
 
W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:
• wykonywania masażu w medycynie,
• wykonywania masażu w sporcie,
• wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce,
• prowadzenia działalności profilaktycznej, prozdrowotnej.
 
Pracownia praktycznej nauki zawodu wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, niezbędne materiały do nauki. W sposób optymalny wspiera proces kształcenia i zdobywania umiejętności.
 
W trakcie roku szkolnego organizowane są również dodatkowe certyfikowane kursy: Kinesio Taping, masaż gorącymi kamieniami, masaż limfatyczny, inne.
Po zdaniu egzaminów zawodowych, absolwent zdobywa dyplom w zawodzie Technik masażysta potwierdzony europejskim certyfikatem Europass.
 
Warto dodać, że nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w: oddziałach rehabilitacji, różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów, gabinetach kosmetycznych, salonach urody, centrach odnowy biologicznej czy punktach masażu, które świadczą podobne usługi w hotelach lub ośrodkach wypoczynkowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie szkoły: http://zespolszkoljawor.pl/…/kierunk…/technik-masazysta.html

technik masażysta plakatmr