• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Aktualności

Szanowni  Państwo, Drodzy Słuchacze !

 

Pierwsze spotkania w roku szkolnym 2020/2021

Instrukcja postępowania w czasie epidemii COVID-19.

Inofmujemy, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostaje do 26 czerwca br.

Szanowni Państwo Dolnośląski Zespół Szkół w jaworze zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.). Nauka w szkole realizowana jest zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 7 czerwca 2020 r. O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowa rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na rok szkoln 2020/2021 zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informajcami.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi egzaminów zawodowych jak również wewnętrzym harmonogramem przeprowadzania w roku 2020 egzaminów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze rozpoczyna rekrutację na NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021, na następujące kierunku: Florysta, Koszykarz-Plecionkarz, Terapeuta zajęciowy. Opiekun Medyczny, Opiekunka dziecięca, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Kierunek Krawiec i Technik przemysłu mody. Technik usług kosmetycznych oraz Technik masażysta.

Zgodnie z rozporządzeniem aktywność sportowa i rekreacyjna na boisku szkolnym może mieć miejsce. Na terenie obiektu nie może przebywać oprócz obsługi nie więcej niż 6 osób i 1 trener. Więcej informacji – rozwiń.

W południowym słońcu drzwi szkoły uchylamy do pracowni Terapeuty zajęciowego zaglądamy.

Drzwi naszej szkoły uchylamy na wirtualny spacer zapraszamy. Dziś prezentujemy kierunek kształcenia TECHNIK MASAŻYSTA.