• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Od 19 października  przechodzimy na system mieszany (hybrydowy).


Szanowni Państwo, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkoł w Jaworze  Zarządzeniem nr 10 z dnia 16 października 2020 r. wprowadza od poniedziałku 19 października 2020r. naukę w systemie mieszanym (hybrydowym) dotyczy wszystkich słuchaczy szkoły.  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia praktyczne  w pracowniach realizowane będą stacjonarnie w szkole wg ustalonego harmonogramu zjazdów dla każdego kierunku kształcenia, do odwołania. Zdalne nauczanie odbywać się będzie z zastosowaniem Aplikacji MS Teams.

O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.