• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Szanowni Państwo Dolnośląski Zespół Szkół w jaworze zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.). Nauka w szkole realizowana jest zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 7 czerwca 2020 r. O kolejnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.