• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Inofmujemy, że kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostaje do 26 czerwca br.

Komunikat MEN informuje, iż kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych  zostało przedłużone do 26 czerwca br. Jednocześnie wznawiana jest
działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiane zostają możliwości zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.

W załączeniu regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Załączniki:

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – komunikat MEN- pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. - pobierz