• Logo BIP
 • Logo BIP
 • Logo Dolny Śląsk

Szanowni  Państwo, Drodzy Słuchacze !

 

Szanowni  Państwo, Drodzy Słuchacze !

Bezpieczeństwo jest dla nas Bardzo Ważne!
Stosujmy zasady bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID- 19!

 •  Lekcje zaczynamy o różnych godzinach, tak abyśmy się nie grupowali, rekomendujemy przyjście do szkoły 10 min. przed planowym rozpoczęciem zajęć
 • Organizacja pracy naszej szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych
 • Wchodzącym do budynku szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk
 •  Dokonujemy pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym
 •  Przychodzimy  w maseczkach zakrywających usta i nos
 • Idziemy do szkoły bez objawów infekcji(kaszel, katar, kichanie, gorączka 38°C, utrata węchu lub smaku o nagłym początku, wysypka), domownicy nie przebywają na   kwarantannie lub w izolacji  
 • Zalecamy, aby słuchacze którzy poruszają się poza wydzielonymi strefami i częściami wspólnymi pracowni, sal lekcyjnych  nosili maseczki ochronne
 •  Rekomendujemy zachowanie dystansu i ograniczenie  gromadzenia się słuchaczy
 • Często myjemy ręce, stosujemy ogólne zasady higieny
 • Używajmy tylko Własnych przyborów, narzędzi, materiałów technicznych  i podręczników, przynosimy jak najmniej niepotrzebnych przedmiotów
 • Rekomendujemy Wietrzenie sal korytarzy co najmniej raz na godzinę

Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz