• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Aktualności

Rozpoczynamy wirtualny spacer po Dolnośląskim Zespole Szkół w Jaworze.

Uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Noweliacja rozporządzenia MEN.

Uprzejmie informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik, w którym znajdują się najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać słuchacze, zachęcamy do przeczytania.

Dolnośląski Kurator Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.

Zmniejszając skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzone zostały zasady kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, informujemy, że zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych, zostaje przedłużone. Od dnia 12.03.2020 roku do dnia 10.04.2020 r. z opcją przedłużenia nauka będzie prowadzona na odległość. W związku z zaistniałą sytuacją  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania a także klasyfikowacji uczniów.

W związku z epidemią koronawirusa na wniosek Dolnosląskiego Kuratora Oświaty, obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoly osobom nie będącym ich pracownikami.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze bardzo serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z Szkolenie Animator Expert, które poprowadzi grupa Funimki.

Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ - Koronawirus SARS-CoV-2