• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Aktualności

Dolnośląski Kurator Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli.

Zmniejszając skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzone zostały zasady kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, informujemy, że zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych, zostaje przedłużone. Od dnia 12.03.2020 roku do dnia 10.04.2020 r. z opcją przedłużenia nauka będzie prowadzona na odległość. W związku z zaistniałą sytuacją  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania a także klasyfikowacji uczniów.

W związku z epidemią koronawirusa na wniosek Dolnosląskiego Kuratora Oświaty, obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoly osobom nie będącym ich pracownikami.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze bardzo serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z Szkolenie Animator Expert, które poprowadzi grupa Funimki.

Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ - Koronawirus SARS-CoV-2

Centrum Kształcennia Ustawicznego w Jaworze serdecznie zaprasza 28-29 marca 2020 roku na warsztaty plecionkarskie pt "Pufa z wikliny"

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze serdecznie zaprasza 22 marca 2020 roku na wiosenne warsztaty koszykarsko-plecionkarskie podczas których uczestnicy przygotują tradycyjny koszyczek wielkanocny wyplatany techniką z wykorzystaniem taśmy wiklinowej.

Centrum Kształcenia Ustawicznego serdecznie zaprasza 14 marca 2020 roku na Warsztaty florystyczne "Wianki i dodatki komunijne".

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze serdecznie zaprasza 07.02.2020 r. na szkolenie dotyczące założeń metody Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss.

Centrum Kształcenia Ustwicznego w Jaworze kieruje ofertę szkoleniową dedykowaną Warsztatom Terapii Zajęciowej.