• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Zgodnie z rozporządzeniem MEN W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, informujemy, że zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych, zostaje przedłużone. Od dnia 12.03.2020 roku do dnia 10.04.2020 r. z opcją przedłużenia nauka będzie prowadzona na odległość. W związku z zaistniałą sytuacją  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania a także klasyfikowacji uczniów.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, informujemy, że zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych, zostaje przedłużone. Od dnia 12.03.2020 roku do dnia 10.04.2020 r. z opcją przedłużenia nauka będzie prowadzona na odległość. W związku z zaistniałą sytuacją  określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwości oceniania, a także klasyfikowacji uczniów. Szczegółowy opis organizacji zajęć będzie można znaleźć w kolejnych komunikatach szkoły.


Więcej ogólnych informacji MEN znajduje się na stronie po linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Zgodnie z rozporządzeniem:

  • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Uzasadnienie do rozporządzenia
  • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Uzasadnienie do rozporządzenia