• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Zmniejszając skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzone zostały zasady kształcenia na odległość.

Zmniejszając skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzone zostały zasady kształcenia na odległość. Wprowadzone przez MEN regulacje dotyczą obowiązku kształcenia zdalnego.

Na podstawie wskazań, zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub po wcześniejszym wskazaniu terminu przez nauczyciela. Realizacja podstawy programowej, treści programów nauczania może odbywać się za pośrednictwem różnych form komunikacji zdalnej: poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, grup społecznościowych lub innych dostępnych komunikatorów. Wprowadzone regulacje dają nauczycielom spektrum narzędzi wspierających proces nauczania i monitorowania postępów słuchaczy. Materiały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Okręgową Komisję Egzaminacyjną, udostępnione przez MEN, oraz wiele innych źródeł, pozwala na realizację treści kształcenia i proponowanie słuchaczom różnego rodzaju aktywności.

Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania przeprowadzanych zajęć w wybranej przez siebie formie zdalnego nauczania, przygotowywanych słuchaczom materiałów, odnotowując obecności (różne formy spotkań online) lub wykonane przez słuchaczy zadania. Oceniając (zgodnie z obowiązującymi zasadami oceniania: Statut Szkoły orz Przedmiotowy System Oceniania) wskazać, które z zaproponowanych działań przewidziane jest na ocenę.

Słuchacz jest zobowiązany do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, aktywnie biorąc udział w zaproponowanej przez nauczyciela formie kształcenia: ćwiczeniach domowych, pracach zaliczeniowych, testach, spotkaniach grupowych w tym na zdalnych platformach edukacyjnych itp.

Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego aktualnie odbywają się w zakresie przedmiotów teoretycznych oraz w ograniczonym stopniu także w zakresie zajęć praktycznych o ile z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Programy nauczania zostały dostosowane tak, aby pomóc w realizowaniu szkolnych zadań.

Praktyki zawodowe zgodnie ze wskazaniem w rozporządzeniu MEN słuchacz będzie mógł zrealizować do końca roku szkolnego 2019/2020.

Przewidziane są odrębne warunki i sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności słuchaczy, zaliczania zajęć, przeprowadzania egzaminu semestralnego, kwalifikowania i promowania słuchaczy, a także postępowania rekrutacyjnego.

W poradniku dla szkół: "Kształcenie na odległość" znajdują się szczegółowe wskazówki dotyczące organizacji i realizacji procesu kształcenia, istotne informacje oraz wskazówki m.in. dla ucznia i nauczyciela. - pobierz

Drogi słuchaczu wszelkie wątpliwości i pytania możesz kierować do swojego opiekuna/wychowawcy, który udzieli Ci niezbędnych informacji. Możesz również napisać na szkolną pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozostańmy w domu i dbajmy o siebie w tym trudnym dla wszystkich czasie.