• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

W południowym słońcu drzwi szkoły uchylamy do pracowni Terapeuty zajęciowego zaglądamy.

Kierunek Terapeuta zajęciowy w naszej szkole ma długą tradycję. To wyjątkowa przestrzeń dla wszystkich osób, które posiadają twórcze zacięcie i pragną pomagać lub pomagają innym. Cechują się empatią, wrażliwością, cierpliwością.

Terapeuta zajęciowy to osoba, która wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne, proponując różnorodne metody, formy oraz technik terapii zajęciowej w trakcie procesu rehabilitacji. Do zadań Terapeuty zajęciowego należy m.in planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanego do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznych.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania takich zadań jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym; rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego, planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniając diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego; również dokumentowania, monitorowania i oceniania tego procesu.

W naszej szkole będziesz uczył się pod czujnym okiem nauczycieli praktyków, osób z pasją i zaangażowaniem, wieloletnim doświadczeniem.

Nauka na tym kierunku trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym.

W trakcie nauki odbywają się także dodatkowe kursy, szkolenia warsztaty z zakresu arteterapii, metod i technik wzbogacających warsztat terapeuty zajęciowego.

Więcej na stronie szkoły: http://zespolszkoljawor.pl/…/kieru…/terapeuta-zajeciowy.html

terapeuta zajeciowy plakatmr