• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP


Rozpoczynamy realizację projektu pt. ,, Dobry start w rzemiośle", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 201-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Partnerstwie z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu @Województwem Dolnośląskim, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego / Stiftung Kreisau
W ramach projektu mamy następujące działania dla słuchaczy florystyki, plecionkarstwa i krawiectwa:

  • utworzenie klasy patronackiej i nowe wyposażenie na kierunku krawieckim,
  • staże zawodowe dla uczniów,
  • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
  • wycieczki zawodoznawcze,
  • kursy przygotowujące do kwalifikacyjnych egzaminów i egzaminów czeladniczych i mistrzowskich dla uczniów.

dobry start w rzemiole