• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Komunikat Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Jaworze

 

od 22 marca do 14 kwietnia 2021 rok

Praktyczna nauka zawodu, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach, zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach w szkole.


Zajęcia Teoretyczne na Teams.
Harmonogramy zajęć pozostają bez zmian. 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.