• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiadamia o wpisaniu instytucji szkoleniowej Zespołu Szkół w Jaworze - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.