• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP
Centrum Kształcenia Ustawniczengo w Jaworze w Zespole Szkół w Jaworze prowadzi zapisy na kurs "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym". Zapisy trwają do dnia 28 stycznia 2019 r.
Centrum Kształcenia Ustawniczengo w Jaworze w Zespole Szkół w Jaworze prowadzi zapisy na kurs "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym". Zajęcia rozpoczynają się w miesiącu lutym i potrwają do maja 2019 r.. Kurs pozwoli osobom zainteresowanym uzyskać kompetencje i uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, pracy z dziećmi do lat 3. Program szkolenia zatwierdzony został przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel kursu: Uzyskanie kwalifikacji zawodowych właściwych dla zawodu opiekun dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym; Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań dotyczących opieki, pielęgnocji, wychowannia i wspierania małego dziecko w poszczególnych etapach rozwoju; Kształtowanie, wzmacnianie i rozwijanie cech psychofizycznych oraz postaw uczestników szkolenia istotnych z punktu widzenia pełnienia roli opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
 
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Centrum Kształcenia Ustawnicznego w Jaworze, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, pod nr telefonu 768703114 oraz na stronie: https://cku.zespolszkoljawor.pl/oferta/kursy-medyczno-spoleczne/234-kurs-na-opiekuna-w-żłobku-lub-klubie-dziecięcym.html  gdzie znajduje się także karta zgłoszenia do pobrania.