• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Promując rzemiosło Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze przygotowało projekt pt. "Kształt", który został dofinansowany z Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu odbędą się w Zespole Szkół w Jaworze cztery twórcze warsztaty.

Przygotowane w ramach projektu pt. "Ksztalt" warsztaty skoncentrowane zostały wokół zawodów koszykarz-plecionkarz, garncarstwo i bukieciarstwo oraz pracy z tkaniną. Ideą projektu jest przedstawienie procesu powstawania przedmiotu, wytworu w obecności rzemieślnika, mistrza, twórcy, dla którego pasją i codziennością jest praca z gliną, wikliną, tkaniną. Kreacja spotkania dla doświadczenia przez osoby zainteresowane emocji jakie towarzyszą tego typu działaniom, więzi jaka się rodzi pomiędzy twórcą a jego wytworem. W trakcie proponowanych spotkań uczestnicy będą mogli spojrzeć na efekt pracy rzemieślniczej od strony użytkowej, ale również dostrzec piękno ukryte w chwili, relacji pomiędzy kreowaną pracą a procesem powstawania przedmiotu. Na moment, w którym emocje wpływają na kształt, na jego niepowtarzalność. W projekcie zostały zaplanowane 4 warsztaty a także wydarzenie, którego zadaniem będzie aranżacja powstałych podczas trwania projektu przedmiotów w przestrzeń Dolnośląskiego krajobrazu i zilustrowanie wspólnej pracy. Wykonane fotografie zostaną zaprezentowane na podsumowującej wystawie. Rozpoczynając więc, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, przed nami: Warsztaty Ceramiczne pt. "Poczuć świat gliny" z artystką Panią Małgorzatą Węgrzyniak, które odbędą się 17.11.2108 r.; Warsztaty koszykarsko-plecionkarskie pt. "W przestrzeni" z mistrzem Panem Rafałem Górczyńskim - 17.11.2018 r.; Warsztaty poszukiwania emocji w zszywanych tkaninach pt.: "Moc bieli" z Panią Elżbietą Dorosz; a także Warsztaty florystyczne "Poczuć piękno" z mistrzynią Panią Małgorzatą Lisowską - 8.12.2018 r..