• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Trwa projekt pt.: „Nowa Perspektywa – Lepszy start”, skierowany do podopiecznych Dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W miesiącu październiku zakończyło się jedno z działań dotyczące zajęć arteterapeutycznych.

Projekt pt. „Nowa Perspektywa – Lepszy start”, realizowany jest przez Województwo Dolnośląskie/ Wydział Edukacji i Nauk w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne, Działania Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 -Aktywna integracja - konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego podopiecznym dolnośląskich młodzieżowych ośrodków wychowawczych, jak również ich rodzinom. W ramach projektu przewidziano wiele różnego rodzaju zajęć, treningów, warsztatów, spotkań z zakresu poradnictwa, doradztwa, z szeroką ofertą tego przedsięwzięcia można się zapoznać m.in. na stronie Jaworskiego MOW: http://www.mowjawor.pl/projekty/nowa-perspektywa-lepszy-start

Obok zajęć z Dogoterapii, Hipoterapii, Zooterapii, Floroterapii z elementami fotografiki, Terapii przez dramę czy zajęć muzycznych i tanecznych dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych zaplanowane zostały także zajęcia z arteterapii.

Program Edukacyjno-terapeutyczny z zakresu terapii przez sztukę przede wszystkim miał służyć stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla twórczej wypowiedzi jego uczestników. Dać szansę na ważne przemyślenia, refleksję, na poruszanie nie zawsze łatwych tematów. Czerpanie z doświadczeń pracy z różnorodnym materiałem plastycznym, wykorzystaniu jego walorów w procesie twórczym. Nade wszystko bycia razem, odkrywania własnych możliwości, odreagowania wewnętrznych napięć, negatywnych emocji. Tego typu warsztaty to czas bycia w przestrzeni gdzie plama barwna, kreska, słowo i dźwięk mają swoje znaczenie w tworzeniu opowiadania, obrazu, reprezentacji tego co ukryte, doznań, potrzeb, możliwości jakie każdy z nas w sobie kryje. We wstępie programu czytamy: „Ateterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli, jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi”. Mamy nadzieję, że w trakcie zajęć, które prowadziły nasze nauczycielki: Pani Mariola Głąb i Renata Kostulska, stworzona atmosfera akceptacji, życzliwości i motywacji pozwoliła na dostrzeżenie przez uczestników ich indywidualnych predyspozycji, zdolności, zwiększyła poziom samoświadomości i akceptacji siebie. Czas, w którym młodzi ludzie rysowali, malowali, lepili, kleili, poznawali nowe techniki pracy z papierem, tkaniną, był wartościowym i pozytywnie zapisał się w ich pamięci. W imieniu Pań prowadzących serdecznie dziękujemy podopiecznym MOW za ten czas spędzony na wspólnej pracy artystycznej, za zaufanie i szczerość, za wspólne odkrywanie nowych możliwości, które daje sztuka. Składamy podziękowania również wychowawcom i opiekunom MOW za ważne sugestie, uwagi, za stworzoną ekspozycję powstałych prac. Wyrażamy nadzieję, że nawiązane relacje pozwolą na podejmowanie kolejnych działań artystycznych, również poza projektem.