• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych posiadający wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikacje mogą ubiegać się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. (czytaj więcej...)

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych posiadający wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikacje mogą ubiegać się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Składając WNIOSEK o wydanie dyplomu*/suplementu do dyplomu* potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - dokument do pobrania na stronie: https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/zalEwZ2016/Zal_11.pdf