• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

W dniu 1 i 3 czerwca nasi słuchacze wzieli udział w warsztatach innowacji w ramach projektu TRAILS - Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług wzmacniania potencjału innowacyjności w Regionie Transgranicznym.

Projekt TRAILS to Mobilne Laboratorium Innowacyjności i Usług wzmacniania potencjału innowacyjności w Regionie Transgranicznym. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-20120 zorganizowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Nasi słuchacze wzięli udział w dwóch kilkugodzinnych warsztatach. Podczas pierwszego dnia odbyły się zajęcia dotyczące komunikacji i autoprezentacji. Grupa pracowała metodą sześciu kapeluszy Edwarda de Bono, mapowania myśli. Poruszane były problemy projektowania, tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Wskazane zostały narzędzia pomocne w prawidłowym zdefiniowaniu problemu, prowadzeniu analizy tworzonego pomysłu oraz jego oceny. Uczestnicy w zadaniach praktycznych identyfikowali potrzeby użytkownika posługując się mapą empatii. Uwaga grupy została nakierowana również na metodę twórczego generowania pomysłów, znaną „Burzę mózgów". W sobotę podczas spotkania z przedsiębiorcami umysły naszych słuchaczy wystawione były na badziej twórczą i kreatywną prace. Myślenie strategiczne, konstrukcyjne. W czasie trwania pierwszego modułu uczestnicy poznali techniki wykorzystywane w sztuce networkingu, zasady efektywnej współpracy podczas grupowej pracy projektowej. Drugi moduł to warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji. W parach pracowano nad przygotowaniem produktu, za pomocą narzędzia Design Thinking rozpoznawano potrzeby klienta/użytkownika, tworzono mapę oczekiwań. Generując ideę, projektowano koncepcję, następnie tworzono prototyp. Na zakończenie sprawdzono jego funkcjonalność. Pod koniec spotkania uczestnicy doświadczali efektów wirtualnej rzeczywistości, pracy z drukarkę 3D oraz działania innych dostępnych produktów prezentowanych w Mobilnym Laboratorium Innowacyjności i Usług.