• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

4 listopada słuchacze i absolwenci naszej szkoły odwiedzili Centrum Zastosowania Światła w Pile.

Zespół Szkół w Jaworze rozgląda się i poszukuje przestrzeni dla pogłębiania wiedzy i umiejętności swoich słuchaczy. Towarzysząc wydarzeniom nie tylko florystycznym, wzmacniany jest potencjał i zainteresowania uczniów. Tym razem odwiedziliśmy Centrum Zastosowania Światła. Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile to miejsce szczególne gdzie w sposób praktyczny można zgłębić temat dotyczący światła. Podczas zwiedzania ekspozycji w Centrum, słuchacze zostali zapoznani z charakterystyką nowoczesnych technologii dotyczących oświetlenia, będącego szczególnie ważnym elementem w procesie proejektowania dla florystów. Początkujący florysta, który zapozna się z danym tematem, w sposób umiejętny i świadomy będzie przygotowywał ekspozycję florystyczną. Cieszymy się, że nasza szkoła mogła być gościem Centrum Zastosowania Światła w Pile.