• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

O tym jak wyglądałby, być może 11 listopada 1918 roku w Jaworskim Medyku w pracowni mistrzów wikliny można zobaczyć na zdjęciach, które przygotowała grupa słuchaczy wraz z nauczycielami tego pięknego zawodu Wojciechem Świątkowskim i Rafałem Górczyńskim.

Rok 1918, 11 listopada po 123 latach Polska wraca na mapę Europy. Tylko część Dolnego Śląska znalazła się w granicach państwa. Wrocław, Zgorzelec, w tym także Jawor nadal nie należą do Rzeczypospolitej.

W kraju gdzie na nowo rodzi się państwowość, sztuka niezmiennie obecna jest w życiu ludzi. Szczególne miejsce zajmuje rzemiosło oraz artystyczna twórczość ludowa. Rękodzieło, przemysł drobny i domowy z czasem wspierany jest przez szkoły, warsztaty, towarzystwa działające na rzecz propagowania kultury wsi. Po odzyskaniu niepodległości Polska była jednym z nielicznych krajów Europy, które posiadały żywą sztukę ludową(1). Tkactwo, Kilimiarstwo, Garncarstwo, to tylko niektóre z tradycyjnych zawodów rękodzielniczych.

Jednym z wielu zajęć było także plecionkarstwo, które zalicza się zarówno do sztuki ludowej jak również do rzemiosła. Ludowe plecionkarstwo nie wytworzyło odrębnego zawodu, umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie(2). Zajmowano się nim praktycznie wszędzie gdzie tylko był dostęp do materiałów, z których można wyplatać, m.in. wiklina, słoma, rogożyna. Wytwórczość przeznaczona była na własny i sąsiedzki użytek, z czasem zbywana na okolicznych targach i jarmarkach(3).

Po drugiej wojnie światowej...

Pierwsza administracja Rzeczpospolitej Polskiej na Dolnym Śląsku pojawiła się 28 kwietnia 1948 roku, a wraz z nią, powoli zaczęła napływać ludność z kresów wschodnich, z terenów obecnej Ukrainy. Zasiedlając tereny dzieliła się swoją sztuką, rzemiosłem, twórczością ludową. Również plecionkarstwo nie będąc typowym dla tych terenów wpisywało się w działania rękodzielnicze regionu.

Obecnie...

W tym roku na wiosnę plecionkarstwo trafiło do Jaworskiego Medyka jako jeden z kierunków kształcenia zawodowego zwraca uwagę na swoiste piękno i charakter artystyczny tego zawodu. Objęty oświatowym system kształcenia zawód, pozwala na przejście przez wszystkie jego etapy i tajniki uprawnia do złożenia egzaminu przed OKE i uzyskanie tytułu Koszykarz-Plecionkarz.

O tym jak wyglądałby, być może 11 listopada 1918 roku w Jaworskim Medyku w pracowni mistrzów wikliny można zobaczyć na zdjęciach, które przygotowała grupa słuchaczy wraz z nauczycielami tego pięknego zawodu Wojciechem Świątkowskim i Rafałem Górczyńskim.

przypisy: B. Kopczyńska-Jaworska, M. Niewiadomska-Rudnicka, Piękno użytyeczne czy piękno ginące, Polskie Towarzystwo Ludowe, Łódź 1997

 

 

 

Więcej zdjęć już niedługo znajdziecie w naszej szkolnej galerii.