• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

W dniach 7–12.02.2016 r. grupa 12 dolnośląskich nauczycieli języka niemieckiego zawodowego oraz nauczycieli zawodu i nauczycieli konsultantów z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wzięła udział w seminarium pn.: „Szkoła i kształcenie nauczycieli w Dolnej Saksonii”.

Program seminarium zakładał zapoznanie polskich nauczycieli z systemem kształcenia zawodowego w Dolnej Saksonii, stąd też zaplanowano wizyty w placówkach oświatowych prowadzących tego typu kształcenie, instytucjach wspierających kształcenie uczniów oraz kształcących nauczycieli. Uczestnicy seminarium odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Aurich, gdzie prowadzi się m.in. kształcenie na kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, żywienie, mechanika samochodowa, ogrodnictwo i florystyka, obróbka drewna, obróbka metalu. Nauczyciele mieli możliwość odbycia rozmowy z dyrekcją placówki na temat organizacji kształcenia praktycznego, zwiedzić liczne pracownie i warsztaty oraz pozyskać specjalistyczne materiały dydaktyczne. Pobyt w Studium Pedagogicznym dla Nauczycieli Zawodu w Oldenburgu pozwolił uczestnikom zapoznać się z ideą kształcenia nauczycieli, jaką realizuje się u naszego zachodniego sąsiada. Mieli oni możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla przyszłych nauczycieli zawodowych w branży mechanicznej, medycznej, opiekuńczej i technicznej. W programie seminarium znalazło się ponadto miejsce na poznanie regionu: wycieczka z przewodnikiem po Aurich oraz wyjazd nad Morze Wattowe, połączony z wizytą w stacji ochrony fok. Dwa interesujące filmy oraz wykład pozwoliły uczestnikom wejrzeć w realia życia na wybrzeżu Morza Północnego oraz realizowane tam działania na rzecz ochrony środowiska i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Nauczyciele bardzo wysoko ocenili seminarium, podkreślając dobrą organizację, ciekawy program, zdobycie nowych doświadczeń, kontakt z żywym językiem niemieckim, a także możliwość poznania innych rozwiązań metodycznych oraz organizacyjnych. Naszą szkołę reprezentowała Pani Marta Pacak, nauczyciel Języka Niemieckiego w Zespole Szkół.