• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Kolejne działania projektowe za nami. Twórcze myślenie towarzyszyło wszystkim uczestnikom na każdym kroku. Wyjątkowy temat jakim jest "słowo" przyczyniło się do refleksji nad jego potencjałem, przestrzenią, nad byciem bardziej świadomym nadawcą i adresatem słów.

Trzecie warsztaty realizowane w ramach projektu przygotowanego przez Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole działającego przy Zespole Szkół w Jaworze, a dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - już za nami! To nie pierwszy projekt i twórcza inicjatywa nauczycieli i przyjaciół szkoły, będąca ciekawym pomysłem wspierającym i rozwijającym uczniowskie umiejętności i kompetencje. Tym razem tematem przewodnim warsztatów i spotkań jest słowo – jako nośnik nie tylko ważnych treści, ale środek wyrazu tworzący przestrzeń dla emocji. We wtorek 17 listopada pierwsze z planowanych działań zostało skierowane do najmłodszych odbiorców, dzieci klas początkowych. Mali twórcy pod wymownym tematem „Nad, pod, przed i za, czyli zabawy ze słowem” uczyli się „słyszeć” słowa, rysować dźwięki, zastanawiali się się nad śladem gorzkich słów. „Karmili się” dobrymi słowami, posługiwali czarodziejskim: proszę, dziękuję, przepraszam. Rysowali eliksir uśmiechu i próbowali „zgryźć” słowa twarde jak orzech. Łamańce językowe okazały się jednak nie takie trudne, również poszukiwanie „przeciwwagi” w słowach dla trudnych sytuacji. Na zakończenie „Dziwna zwrotka” L. J. Kerna uzupełniona została rysunkowymi postaciami, a na wypadek skaleczeń słowami powstała apteczka pierwszej pomocy.

W kolejnych dniach dbyły się warsztaty ceramiczne pt.: „Zapisane w glinie”, na które zaproszona została młodzież i osoby dorosłe. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Prucia mgr filozofii, ceramik z wieloletnim doświadczeniem, prowadząca własną pracownię. Autorka form użytkowych będących nośnikami ważnych treści, nad którymi do pracy zaprosiła właśnie młodzież. Proponowane spotkanie jak napisała w projekcie Pani Agnieszka stanowiło zachętą do refleksji nad znaczeniem słów, które towarzyszą nam w codziennym życiu, które nas karmią i wspierają w dobrym, wartościowym życiu, czy niosą przekaz, pozwalający zbliżyć się do siebie nawzajem i wymarzonego życia. Słowami – jak mówi autorka - wyrażamy marzenia, pragnienia, nadzieje, radość, smutek, za ich pomocą budujemy mosty, albo mury. Słowami mówimy o tym, jak widzimy świat, jak bardzo/albo jak niewiele znaczymy sami dla siebie lub inni dla nas. Wracając do starożytnych technik, które w glinianych tabliczkach zapisywały przekaz na następne tysiąclecia, uczestnicy wspólnie stworzyli, ceramiczne domki komunikacyjne, na których zapisane zostały słowa, sentencje własne refleksje z przekazem, który będzie inspirował. Wykonane prace, ozdobią ściany szkoły i jak pisze Pani Agnieszka - Taka forma aktu twórczego, oprócz dosłownego przekazu, w warstwie mniej dosłownej, będzie symbolem wzajemnej komunikacji.

Za nami również spotkanie pt.: „Głębia słowa” przygotowane przez Panią Jolantę Borkowska-Jadrowską, znaną wszystkim jaworzanom pomysłodawczynię i inicjatorkę „Jaworskiego Dyktanda”. Nauczyciela języka polskiego, wieloletniego pedagoga pracującego z młodzieżą i dziećmi. Od kilku lat prowadzącą także działania teatralne, poprzez zajęcia ze słowem i ruchem edukującą młodych adeptów tej sztuki. Warsztaty poszukiwania głębi słowa poruszały wiele ważnych elementów związanych z procesem komunikacji, bycia nadawcą i odbiorcą słowa. Pozwoliły na przećwiczenie ważnych umiejętności zwiazanych z autoprezentacją, ze świadomym tworzeniem przestrzeni dla wybrzmiewanych słów.

Dla zainteresowanych i chcących dołączyć do twórczego spotkania ze słowem mamy również zaproszenie na warsztaty pt.: „Po nitce do kłębka”, które zaplanowane zostały na 9 grudnia, a poprowadzi je Pani Renata Kostulska. Wszystkie spotkania są otwarte dla jaworzan i bezpłatne w swej formie. Zapraszamy bardzo serdecznie do treningu twórczości i spotkania ze słowem.