• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Kolejny rok dobiega końca. Wspominamy, podsumowujemy. To był bardzo pracowity rok.

Spoglądając na kalendarium widać wyraźnie, że bardzo dużo się działo, a działo się i jeszcze więcej. Nasi słuchacze nie tylko się pilnie uczyli, ale również poszerzali swoje umiejętności i kompetencje uczestnicząc dodatkowo w pokazach, warsztatach, konferencjach. Odnosili sukcesy! Rozpoczynając wspomnienia i podsumowania wydarzeń dobiegającego końca roku dziś udało się nam pochwycić Tomka Dębińskiego, słuchacza kierunku Florysta, który na początku wiosny stawiał swoje pierwsze kroki podczas II Krajowych Florystycznych Mistrzostwach Regionu Dolnośląsko-Lubuskiego. Tomek zamyka rok 2015 jako asystent mistrza florystyki Roberta Miłkowskiego na pokazie Gali Bożonarodzeniowej. Wspólne zdjęcie z koleżankami z roku i absolwentką pierwszej z grup florsytycznych umieszczamy w naszym szkolnym albumie i mamy nadzieję, że kolejny rok będzie dla Tomka równie udany.