• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Zespół Szkół w Jaworze pragnie ogłosić Konkurs na Najlepszego Absolwenta Roku Szkolnego 2015/2016. Organizatorem konkursu na Najlepszego Absolwenta Roku Szkolnego 2015/2016 jest Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze. Celem konkursu jest wyłonienie spośród uczniów/słuchaczy, osoby, która podejmując wysiłek zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych w ciągu roku szkolnego wyróżni się szczególnym zaangażowaniem i postawą na rzecz własnego rozwoju i budowania szkolnego klimatu. Być profesjonalistą w danej dziedzinie to przede wszystkim prawdziwie posiadać wiedzę i umiejętności. Kierunki, które jako słuchacze wybraliśmy, to w każdym przypadku praca z ludźmi. Nie zawsze łatwa, ale zawsze wymagająca odpowiedzialności i kompetencji. Dlatego też dyrekcja i grono pedagogiczne chciałoby w tym roku szkolnym przyznać nagrodę za świadomy wkład we własny rozwój, ale też poczucie, że szkoła to my.

Osoby, które zdeklarują chęć przystąpienia do konkursu, powinny ten fakt zgłosić opiekunom swojej grupy do końca listopada. W ostatnim miesiącu roku szkolnego - każde wniesione w życie szkoły działanie, zaadaptowane przez szkolne grono pomysły, twórcze zrealizowane projekty, inne formy, które w sposób pozytywny służyć będą społeczności szkolnej, a także wysokie noty w dziennikach – będą ocenione przez specjalnie powołaną komisję (w tym członków bezstronnych). Osoba wyróżniająca się spośród uczestników otrzyma główną nagrodę. Nagrodę pieniężną.

Regulamin konkursu