• Logo BIP
  • Logo BIP
  • Logo Dolny Śląsk

 Terapeuci zajęciowi na XVII Dolnośląskim Festiwalu Nauki w Legnicy

Dzięki zaproszeniu Pani dr hab. Wity Szulc, prof. nadzw., wieloletniego pedagoga, kulturoznawcy, wykładowcy PWSZ im Witelona w Legnicy, słuchacze kierunku Terapeuta zajęciowy mogli uczestniczyć w wykładzie pt.: "Arteterapia dla wszystkich i dla każdego", który odbył się w ramach tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Legnicy. Współprowadzącymi to wydarzenie były mgr Katarzyna Plucińska, dr Anita Stefańska, dr Beata Skwarek. Warsztaty dla młodzieży poprowadziła Renata Kostulska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w naszej szkole.