• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu to kwalifikacja dzięki której uzyskuje się wiedzę i umiejętności dotyczące planowania, projektowania oraz urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich, wyznaczania miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg projektu,
 • przygotowania miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakładania trawników, kwietników, obsadzeń kwiatowych,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • oceny drzew do pielęgnacji lub wycięcia,
 • planowej organizacji pielęgnacji nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej,
 • pielęgnacji parków i zieleni ulicznej.

Cykl kształcenia:

Nauka trwa: 1 rok - 2 semestry

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie: wieczorowym i zaocznym (weekendowym - piątek, sobota, niedziela)

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • Rośliny o zdobne
 • Urządzanie i Pielęgnacja Obiektów Architektury Krajobrazu
 • Sprzęt do urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język Obcy Zawodowy
 • Pracownia Architektury Krajobrazu
 • Rysunek i Grafika Komputerowa w Architekturze Krajobrazu
 • Praktyka Zawodowa

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje uzyskasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu wyodrębnionej w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu

Nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności pracując m.in. w:

 • w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni/,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • projektując ogrody przydomowe.