• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Koszykarz-plecionkarz wykonuje, za pomocą różnego rodzaju splotów i połączeń, wyroby użytkowe i dekoracyjne z wikliny oraz innych surowców i materiałów stosowanych w plecionkarstwie. Przedmioty te, o bardzo różnych rozmiarach, zastosowaniu i trudności wykonania, to przede wszystkim kosze i koszyki gospodarcze i galanteryjne, meble, opakowania, zabawki, różnego rodzaju dekoracje. Koszykarz-plecionkarz wykonuje bardzo różnorodne zadania. Wykonuje różne wyroby oraz ocenia ich jakość. Wybiera sploty do wyplatania wyrobów. Modeluje wyroby koszykarsko-plecionkarskie. Wykonuje części składowe wyrobu, łączy je lub wykonuje i wyplata konstrukcję nośną. Ręcznie lub mechanicznie wykonuje taśmy wiklinowe. Ozdabia (uszlachetnia) wyroby przez barwienie, lakierowanie, siarkowanie itp. Dekoruje wyroby przez dodawanie materiałów dekoracyjnych. Suszy i składuje wyroby. Wykonuje również prace związane z konserwacją, magazynowaniem, pakowaniem oraz transportem materiałów i wyrobów.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania surowców i materiałów do wykonania wyrobów koszykarskich i plecionkarskich;
 • organizowania prac związanych z wykonywaniem wyrobów koszykarskich i plecionkarskich;

Koszykarz-plecionkarz jest przygotowany do wykonywania wyrobów koszykarsko-plecionkarskich, takich jak:

 • różnego rodzaju koszy (zakupowe, piknikowe, wystawowe, gospodarcze, kominkowe, kosze dla zwierząt),
 • mebli (szafki, stoły, krzesła, fotele bujane),
 • płotów wiklinowych i galanterii ogrodowej,
 • skrzyń, kufrów, pojemników,
 • wyrobów dekoracyjnych (kwietniki, wazony, dekoracje ścienne),
 • form przestrzennych,
 • materiałów do produkcji, np. taśm i listew wiklinowych,
 • uszlachetnia wyrobów,
 • naprawy i renowacji wyrobów koszykarsko-plecionkarskich.

Cykl kształcenia:

Nauka trwa: 4 semestry

Zajęcia mogą być prowadzone są w systemie: dziennym, wieczorowym i  zaocznym (weekendowym - piątek, sobota, niedziela co 2 tygodnie) 

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Uprawa i przetwórstwo wikliny
 • Technologia koszykarsko-plecionkarska
 • Działalność gospodarcza w koszykarstwie-plecionkarstwie
 • Język obcy w koszykarstwie-plecionkarstwie
 • Wykonywanie wyrobów z wikliny i innych materiałów plecionkarskich – zajęcia parktyczne
 • Zajęcia praktyczne
 • Praktyki zawodowe

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje/egzaminów zawodowych, zdobędziesz dyplom w zawodzie Koszykarz-plecionkarz.

Absolwent po ukończeniu szkoły może rozpocząć pracę:

 • u pracodawcy lub założyć własną działalność gospodarczą,
 • w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • w domach opieki społecznej,
 • w agroturystyce, gdzie absolwenci mogą prowadzić warsztaty dla osób spędzających aktywnie czas wolny na łonie natury.

Zawód koszykarz-plecionkarz należy do poszukiwanych na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również w UE. Postęp techniczny i technologiczny w przetwórstwie wikliny wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy. Sploty zostały wprowadzone już dawno i żaden postęp nie może tego zmienić. Wyroby są wytwarzane ręcznie, co daje im wyłączność i niepowtarzalność. Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie wyrobami rękodzielniczymi z materiałów naturalnych. W Europie Zachodniej, np. w Niemczech, zawód ten cieszy się coraz większą popularnością. W Wielkiej Brytanii do zakładów wikliniarskich przyjeżdżają wycieczki, aby obserwować sztukę wyplatania nie tylko rzeczy użytkowych, ale również dzieł sztuki, takich jak rzeźby, płoty. Rękodzieło jest na nowo odkrywane, a trwałe produkty naturalne znajdują coraz więcej nabywców.