• Logo Dolny Śląsk
 • Logo BIP
 • Logo BIP

Kwalifikacja ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Pszczelarz to osoba, której głównym zadaniem jest organizacja i prowadzenie produkcji pszczelarskiej między innymi poprzez budowanie i prowadzenie pasiek, sadzenie gatunków roślin niezbędnych dla pszczół, pozyskiwanie miodu, mleczka pszczelego, wytapiania wosku i produkcji różnego rodzaju artykułów miodopochodnych, ocenię stanu i siły roju, aby zapobiegać lub zaradzać różnego rodzaju chorobom i zagrożeniom.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie:

 • zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego;
 • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i pszczelarskich;

Cykl kształcenia:

Nauka trwa: 3 semestry

Zajęcia mogą być prowadzone w systemie: wieczorowym i zaocznym (weekendowym - piątek, sobota, niedziela)

Słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w ramach przedmiotów:

 • Prowadzenie produkcji roślinnej;
 • Prowadzenie produkcji rolniczej;
 • Hodowla pszczół;
 • Gospodarka pasieczna;
 • Prowadzenie produkcji pszczelarskiej;
 • Ekonomika produkcji roślinnej i pszczelarskiej;
 • Pożytki pszczele;
 • Technologia produktów pszczelich;
 • Przepisy ruchu drogowego;
 • Komunikacja personalna i społeczna
 • Język Obcy Zawodowy

Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci uzyskują certyfikat kwalifikacji ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej oraz dyplom w zawodzie Pszczelarz

Nasi absolwenci wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności mogą pracować:

 • prowadząc działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne);
 • w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich;