• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Spieszymy zakomunikować, że Zespół Szkół w Jaworze przystąpił do Programu "Otwarci 50+".

Przystąpiliśmy do programu "Otwarci 50+", tym samym jego kredo staje się również i naszym. Co to znaczy? W sposób szczególny jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania seniorów oraz wartości przez nich szanowane. Oferta kształcenia w naszej szkole od zawsze skierowana była do wszystkich osób od 18 do 100 lat. Tym razem mocniej chcemy podkreślić, że zawsze jest czas na naukę! Zawsze można zainwestować w siebie. Zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć wiedzę, rozwijać swoje pasje! Kierując się odpowiedzialnością za seniorów w kierowanych do nich działaniach proponujemy naukę w optymalnych i przyjaznych warunkach, uwzględniając tradycyjne sposoby komunikacji, zwracając uwagę na problemy, które ich nurtują. Również zgodnie z kredo programu dostrzegamy potrzebę likwidacji barier, które utrudniają seniorom dostęp do oferty. W naszej szkole zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. W trakcie nauki można skorzystać z dodatkowych działań: wyjazdów na pokazy florystyczne, wystawy, brać udział w organizowanych warsztatach, wykładach, projektach. W szkole działa Klub promocji zdrowia, można skorzystać z porady psychologa, arteterapeuty. Zależy nam by w sposób optymalny sprzyjać międzypokoleniowej wymianie doświadczeń i wiedzy. Podobnie, jak zakłada program popieramy wprowadzanie nowoczesnych i pomysłowych rozwiązań dedykowanych seniorom. Zapraszamy więc bardzo serdecznie wszystkie Panie i Panów do odwiedzenia naszej szkoły i wybranie kierunku dla własnego rozwoju i potrzeb: Florysta, Terapeuta zajęciowy, Opiekun medyczny, kierunki związane z usługami kosmetycznymi, masażem, ochrona osób i mienia i jeszcze wiele więcej.