• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

Przypominamy, zapraszamy, nabór zimowy trwa! Po raz ostatni nabór na kierunek Opiekunka dziecięca!

Zapraszamy serdecznie do nauki! Zawsze warto zainwestować w swój rozwój, umiejętności, podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Aktualnie nabór zimowy dotyczy kierunku Florysta oraz kierunków opiekuńczych: Opiekun medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekun osoby starszej, ale także po raz ostatni w tym roku Opiekunki dziecięcej.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 jak czytamy w Ustawie z dnia 4.02.2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235 wraz ze zmianami) może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Podejmując naukę w naszej szkole na kierunku Opiekunka dziecięca słuchacz zdobywa kwalifikacje, dające uprawnienia do bycia profesjonalną nianią.

Przywołana ustawa daje rodzicom możliwość na podstawie umowy uaktywniającej zatrudnienie takiej niani i zapewnienie swojemu maleństwu optymalnej  i komfortowej opieki. Szczególnie, biorąc pod uwagę aktualne zmiany: o obowiązku szkolnym 6-latków, zapewnieniu miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dla 4-5latków, a dopiero od września roku następnego zapewnienia tegoż miejsca w przedszkolu 3-latkom.

Nianie sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, zatrudnione na umowę uaktywniającą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające ten obowiązek. Jest to niezwykle dogodna sytuacja i pozwala godnie realizować swoją pracę, spełniać się zawodowo. Szczegółowe informacje dla przyszłych i aktualnych niań dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz: http://ustawazlobkowa.niania.pl i http://www.zus.pl/files/nianie_kompendium_2015.pdf

Warto dodać, że po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zdobywa się dyplom w zawodzie potwierdzony europejskim certyfikatem Europass