• Logo Dolny Śląsk
  • Logo BIP
  • Logo BIP

"Nad, pod, przed i za" to tytuł nowe projektu, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego! Zapraszamy wszystkich uczniów, słuchaczy, młodzież miasta Jawora do wspólnego działania!

Koło Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Zespole Szkół w Jaworze po raz kolejny mając na uwadze wspieranie młodzieży w jej rozwoju, zdobywaniu umiejętności i wzmacnianiu kompetencji wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu pt.: "Nad, pod, przed i za". Zadanie zostało rozpatrzone pozytywnie i już od przyszłego tygodnia rozpoczynamy warsztaty i działania twórcze, których celem jest m.in pokazanie jakim bogactwem jest słowo, jego emocjonalne tło. Zachęcenie do refleksji nad wartością słowa jako środka wyrazu. Dostrzeżenie potencjału mającego wpływ na kształtowanie nas samych, naszych relacji, społecznego kontekstu. Proponowane spotkania to zatrzymanie się nad strukturą słowa, kontekstami jego tworzenia. Bycie bardziej świadomym adresatem i jego nadawcą. Zajęcia pokarzą, że słowem można się również bawić, w kreatywny sposób wykorzystywać do kształtowania własnych kompetencji nie tylko językowych.